Home.

Installatie diensten.

Computer diensten.

TV diensten.

Webdesign.

Prijzen.

Storing melding.

Home
Home Installatie diensten Computer diensten TV diensten Webdesign Prijzen Storing melding

Tang Solutions -kvk 50654691    Contact  | Disclaimer  |  Privacybeleid |  Site Map |  Algemeenvoorwaarden

Vermelding van leveringstermijnen op de website, in aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten vindt plaats naar beste weten op basis van door toeleveranciers verstrekte informatie. Vermelde termijnen zijn indicatief, hetgeen Tang Solutions de mogelijkheid biedt om daar in redelijkheid van af te wijken. Een leveringstermijn is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de koper Tang Solutions schriftelijk in gebreke te stellen, en Tang Solutions  daarbij een redelijke termijn te bieden om alsnog te leveren.

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Indien het door u bestelde apparaat niet voorradig is, en op korte termijn ook niet beschikbaar komt, stelt Tang Solutions  u hiervan op de hoogte. Indien mogelijk stelt Tang Solutions  een alternatief artikel van tenminste gelijke prijs en kwaliteit voor. In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

Bepaalde verwijzingen op de website kunnen verwijzen naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden. Tang Solutions heeft daarover geen controle en aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid ten gevolge van de door derde verstrekte informatie. Voor alle overeenkomsten die via Tangsolutions.nl worden gesloten met derden geldt dat Tang Solutions slechts optreedt als intermediair en de overeenkomst met de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden rechtstreeks tot stand komt tussen de koper en die derde partij. Indien een overeenkomst niet tot stand komt met Tang Solutions, maar met een derde zal Tang Solutions dit op de website aangeven.

Foutieve prijzen

Tang Solutions  behoud zich het recht producten die voor 0 euro geprijst zijn op haar website niet uit te leveren of in behandeling te nemen. Prijzen van 0 euro of te groot prijs verschil worden veroorzaakt door een technisch probleem en zijn zodoende niet bedoeld als verkoopprijs.

Schadeartikelen

De schadeartikelen op de website zijn unieke producten. Zodoende is het onmogelijk een product dubbel uit te leveren. Mocht het voorkomen dat twee of meer personen hetzelfde product op hetzelfde moment bestellen dan beslist Tang Solutions wie de eigenaard van het product wordt. De personen die het product niet krijgen, worden op de hoogte gesteld en krijgen binnen 2 weken automatisch hun aankoopbedrag vergoed.

Schadeartikelen kunnen niet worden geruild tegen een nieuw product zonder bij betaling. Uiteraard heeft u het recht een schade artikel te retourneren binnen de gestelde termijn van thuiswinkel.org.

Privacy Statement

Tang Solutions  vindt uw privacy belangrijk,

lees meer in ons privacybeleid statement

Disclaimer